O firmie
Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych "Energezap" Sp. z o.o. świadczy usługi montażowe i remontowe w zakresie prac mechanicznych głównych urządzeń elektrociepłowni: kotłów i turbin parowych oraz pomocniczych urządzeń i instalacji kotłowni, maszynowni, nawęglania, preparowania wody i sieci energetycznych).

Realizacje

Posiadamy uprawnienia w zakresie wytwarzania, montażu, modernizacji i napraw urządzeń i rurociągów ciśnieniowych nadanych przez UDT w Lublinie. Spółka współpracuje z komórką kontroli jakości Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.