Informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych przedstawione są w prezentacji ➡️ Pracownicze Plany Kapitałowe oraz w Certyfikowanym Szkoleniu TFI PZU, które dostępne jest pod ➡️ linkiem .