Firma

Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o. od kwietnia 2005 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. Jako spółka kapitałowa Energezap utworzony został w czerwcu 1994 roku, poprzez wydzielenie ze struktury Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Wydziału Remontów Energetycznych. Podstawowy zakres działania Spółki obejmował prowadzenie usług remontowych i modernizacyjnych urządzeń i instalacji energetycznych zakładowej elektrociepłowni.

Zakres usług wykonywanych przez Spółkę obejmuje remonty i modernizacje:

 • kotłów parowych wraz z pracami spawalniczymi na części ciśnieniowej w zakresie materiałów grupy I, II i III,
 • młynów węglowych, wentylatorów, podajników węgla, obrotowych podgrzewaczy powietrza, urządzeń odżużlania i transportu popiołu,
 • turbin parowych o mocy 30 MW,
 • zbiorników ciśnieniowych, podgrzewaczy regeneracyjnych, wymienników ciepła,
 • rurociągów parowych i wodnych,
 • pomp wirnikowych jedno i wielostopniowych, diagonalnych, zębatych, tłokowych,
 • przenośników taśmowych, wywrotnic wagonowych, kruszarek węgla,
 • instalacji z rur i płyt PCV,
 • prace spawalniczo – ślusarskie,
 • prace tokarsko – frezerskie.

Spółka posiada odpowiednie uprawnienia, nadane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT, do wytwarzania, montażu, naprawiania i modernizacji m.in.: kotłów parowych, i wodnych, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych i wodnych oraz elementów urządzeń ciśnieniowych.

W celu zwiększenia zakresu i ilości prowadzonych robót remontowych została rozbudowana hala warsztatu oraz stworzono odpowiednie stanowiska do wykonywania remontów pomp oraz urządzeń energetycznych.

Spółka ciągle rozszerza zakres świadczonych usług. W ostatnim okresie realizowane są remonty i modernizacje urządzeń i instalacji na poszczególnych wytwórniach technologicznych ZA „Puławy” S.A. Obejmuje to remonty urządzeń dozorowych w zakresie napraw oraz rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych, a także remonty pomp, wymienników ciepła rurociągów parowych, wodnych i technologicznych.

Wykonywane są także prefabrykacje i montaże konstrukcji stalowych, estakad i podestów. Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót wymaga posiadania odpowiednich narzędzi i sprzętu. Jest on więc systematycznie odnawiany i unowocześniany

Ważniejsze prace wykonywane w ostatnich latach to:

 • rewizje wewnętrzne i naprawy walczaków kotłów OP-215,
 • modernizacje palników pyłowych kotłów OP-215,
 • modernizacja odżużlania kotłów OP-215,
 • wymiana rur opadowych i łączących kotłów OP-215,
 • budowa stacji redukcyjnych pary 10/1,4 MPa,
 • wymiana rurociągów parowych 9,6; 6,4 i 3,2 MPa,
 • modernizacja ciągów filtracyjno-regulacyjnych instalacji hydroodsiarczania gazu ziemnego,
 • wykonanie 42 ton konstrukcji estakad,
 • remonty pomp wody zasilającej i pomp wody obiegowej,
 • wymiana podgrzewacza wody kotła OP 215,
 • wymiana kanałów spalin na kotłach OP 215.

Spółka, w swoim dalszym działaniu przygotowuje się do montażu urządzeń energetycznych, kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń pomocniczych, wykonywanych wspólnie z Mostostalem Puławy S.A. W tym celu prowadzone jest systematyczne zwiększanie zatrudnienia, tak aby można było rozszerzyć zakres działania, nie zmniejszając zaangażowania w dotychczasowym obszarze. Cel ten jest już częściowo realizowany poprzez udział kilku spawaczy w realizacji kontraktów wykonywanych przez Mostostal Puławy S.A.

 • G1

  G1

 • G2

  G2

 • G3

  G3

 • G4

  G4

 • G5

  G5

 • G6

  G6

 • G7

  G7

 • G8

  G8

 • G9

  G9